Generalforsamling i

Korsør Skytteforening

27. marts 2019 kl. 19:00

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af stemmetællere

3.                   Aflæggelse af beretning

4.                   Fremlæggelse af regnskabe

5.                   Indkomne forslag

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Valg til bestyrelse

           På valg er:

  1. Aksel Hemmingsen, modtager genvalg

  2. Michael Starup, modtager genvalg

  3. Erik Benée Petersen, modtager genvalg

  4. Lasse Bantz, modtager genvalg

  5. Klaus Lohse, modtager genvalg

8.                   Valg af suppleanter

                     

9.                   Valg af revisorer

                      På valg er:

  • Pelle R. Pedersen

  • Willy Birk Jensen

10.                   Revisor suppleant

11.                Eventuelt.

Der indledes med spisning kl. 18:00

 

Bestyrelsen

 

Her finder du resultaterne fra ELEY Cup 2018

Så er alle resultaterne på plads, protesttid til tirsdag kl. 18:00

Vi takker for jeres deltagelse og håber i kommer igen til næste år.

Pistol  Riffel

Landsdels mestre 2018

I lighed med tidligere afholdes der Landsdelsmesterskaber i alle klasser, såvel på riffel som pistol.

De individuelle mestre får diplom og guldmedalje, hvorimod der er en mega pokal til foreningen for holdene. Vi må så se om vi kan finde plads til disse 7 pokaler. Se resultaterne her.

Erik

DSC 0028